image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

bariatrik-cerrahide-beslenmeObezitenin tedavisinde tıbbi beslenme tedavisinde anahtar rol oynamaktadır. Obezitede beslenme tedavisi ile bireyin vücut ağırlığının , boyuna göre olması gereken sağlıklı aralıklara indirilmesi hedeflenmektedir. Amaç , bireye doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması ve bu alışkanlığın yaşam tarzı haline getirilmesidir.

Obezite tedavisinde kullanılan diyetler mutlaka bireye özgü olmalıdır. Bireyin yaşı , cinsiyeti , beslenme alışkanlıkları , sistemik hastalıklarının varlığı , metabolik ve biyokimyasal bulguları
saptanarak bireye tıbbi beslenme tedavisi planlaması yapılır.


Paylaş