image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

RYGB günümüzde en fazla uygulanan bariatrik cerrahi prosedürlerinden biridir.Yapılan çalışmalarda , RYGB ile elde edilen vücut ağırlığı kaybının sadece gastrik kısıtlama ile edilenden çok daha fazla olduğu bildirilmektedir.

RYGB’de midenin üst kısmında kesit oluşturulmakta ve böylece boyutları 10 ile 30 Ml arasında olan çok küçük bir gastrik kese meydana getirilmektedir. Bu gastrik kese midenin geri kalan kısmını, duodenumu ve jejunumun küçük bir parçasını bypass ederek yakın bir Roux en-Y jejunal kesite bağlanmaktadır.

Böylece kalan mideyle beraber bir kısım ince bağırsak da gıda ile hiç temas etmeyecek şekilde gıda geçişininin olduğu yoldan ayrılır. Bu işlem besinlerin tamamının emilmesini engeller ve kilo kaybının etkinliği artar. Ayrıca besin yolundan geçmeyen ince bağırsağın başlangıç kısmında kalan bölümü sadece safra ve pankreas salgısı için bir iletim kanalı işlevi görür.. Bu ince bağırsağın ucu da, yeni oluşturulan mideye bağlanan incebağırsağın ortalarına gelen bir noktaya bağlanır.

Sonuç olarak Roux-en-Y Gastrik Bypass ameliyatı ile oluşturulan yeni mide çok az miktarda besin alımına imkan verir. Çabuk tokluk hissi sağlanır. Alınan besinlerin tamamının emilmesi engellenir. Böylece sürdürülebilir ağırlık kaybı sağlanır.


Paylaş